Administratieve dienstverlening en bedrijfsadvies

Uw administratie hoort inzicht te geven in het bedrijfsresultaat en is de basis voor realistische prognoses. Het credo hierbij is: “een gezond bedrijf heeft een gezonde administratie”! Wij helpen u met de beoordeling van uw resultaten en het analyseren van relevante informatie. Het gaat er tenslotte om dat u uw onderneming doelmatig neerzet.

Binnen dat kader bieden wij u de volgende dienstverlening:

 • verwerking en controle administratie (al dan niet voorbewerkt);
 • tussentijdse rapportage en evaluatie;
 • aangiften omzetbelasting, aangiften ICP;
 • verzorgen formulierenstroom;
 • controle en samenstellen van (commerciële/fiscale) jaarrekeningen;
 • analyse en interpretatie van de gegevens die zijn ontleend aan de administratie en (commerciële/fiscale) jaarrekening.

Advies ten aanzien van:

 • bedrijfseconomisch onderzoek;
 • insolventiebegeleiding en faillissementsscan;
 • mediation;
 • bijstand in juridische zaken;
 • administratieve organisatie en interne controle;
 • investerings- en financieringsvraagstukken;
 • oprichting of liquidatie rechtsvormen, reorganisatie en fusie;
 • aandelenwaardering en bedrijfsovernames, alsmede opvolgingsvraagstukken;
 • pensioenvraagstukken;
 • vastgoedzaken (huurrecht / koop);
 • managementbegeleiding, waaronder hulp bij het vervaardigen van tussentijdse cijfers, (liquiditeits)begrotingen of een ondernemersplan;
 • subsidieaanvragen en begeleiding van kredietaanvragen bij financiële instellingen.

Het spreekt voor zich dat het niet alleen om cijfers gaat. Uw persoonlijke beweegredenen en verwachtingen staan centraal in de beoordeling van het bedrijfsresultaat. Daarbij is het uitgangspunt van onze advisering belastingbesparing op alle fronten! Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt naar toepassing gezocht van mogelijkheden om belasting te besparen. Als u een adviseur zoekt die op deze wijze naast u staat, dan nodigen wij u uit voor een verdere kennismaking. Wij bieden u maatwerk, brede service en persoonlijk advies. Zo’n dienstenpakket bespaart u tijd en geld. Kortom, de Veluwse Associatie vervult een belangrijke adviesfunctie ten aanzien van de financiële en bedrijfseconomische aspecten van modern ondernemerschap.

… “de adviseurs met verstand van zaken!

We nodigen u graag uit voor een nadere kennismaking.