De Veluwse Associatie, hierna te noemen ‘VA’, is een kantoor van belasting- en bedrijfsadviseurs. De dienstverlening bestaat uit onder andere het geven van fiscaal advies, administratieve dienstverlening en opstellen van jaarrekeningen en aangiften, salarisadministratie en personeelszaken.

Persoonsgegevens

VA verwerkt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van deze dienstverlening. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens, waarbij deze zorgvuldig worden beveiligd. Indien van toepassing worden de persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekt op grond van een wettelijke verplichting of uit opdracht voor de dienstverlening. De volgende persoonsgegevens worden  in het kader van de dienstverlening onder andere verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en telefoonnummer. De gegevens worden door VA bewaart zolang het nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening dan wel de wettelijke termijnen vereisen.

Beveiliging

VA neemt de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

De website kan mogelijk doorverwijzen naar andere websites. VA zal niet verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens die via hyperlinks zijn doorverwezen. VA heeft het recht om de privacyverklaring ten alle tijde indien nodig aan te passen. De wijzigingen zullen via de website beschikbaar worden gesteld. Voor eventuele wijzigingen wordt u aangeraden om deze verklaring te raadplegen.

Rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent diverse rechten toe aan personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. De rechten van de betrokkenen zijn onder andere:

  1. Recht op informatie – Artikel 13 en 14 AVG
  2. Recht van inzage – Artikel 15 AVG
  3. Recht op rectificatie – Artikel 16 AVG
  4. Recht op vergetelheid – Artikel 17 AVG
  5. Recht op beperking van de verwerking – Artikel 18 AVG
  6. Recht op dataportabiliteit – Artikel 20 AVG
  7. Recht van bezwaar – Artikel 21 AVG

Voor vragen over de privacyverklaring of verwerken van uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden per e-mail richten naar: info@veluwse-associatie.nl

De gegevensverwerker in de toepasselijke wet- en regelgeving is: B.V. Veluwse Associatie van Belasting- en Bedrijfsadviseurs (KvK-nummer: 08018349) gevestigd te Harderwijkerweg 145, 3852 AB Ermelo.

Datum laatste wijziging: 24 mei 2018