Automatiseringsadviezen

Uw dagelijkse en strategische beslissingen zijn gebaseerd op de informatie die uw systemen genereren. Zonder de juiste, tijdige en volledige informatie geen organisatie. Optimale informatievoorziening zorgt ervoor dat uw verslaggeving voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en u in staat wordt gesteld uw organisatie optimaal aan te sturen.

Wij zijn bekend en hebben ervaring met de meest voorkomende pakketten. Onze automatiseringsdeskundigen kunnen u effectief adviseren over de opzet, aanschaf en inrichting van uw automatiseringssysteem.

Omdat we betrokken zijn bij uw onderneming en bekend zijn met uw administratie, zijn we in staat uw automatisering soepel van de grond te krijgen. Desgewenst zorgen we tevens voor de noodzakelijke instructie en training, begeleiding bij de invoering, reorganisatie van uw bestaande administratie en elektronische controles.

Wij werken onder andere met de volgende (financiële) applicaties: SnelStart, Exact Online, Minox, Elsevier, Kluwer en MFAS en AFAS.

… “sturen op basis van optimale informatievoorziening“.

We nodigen u graag uit voor een nadere kennismaking.