Fiscaal advies

De fiscalisten van de Veluwse Associatie bieden fiscaal advies aan ondernemingen, DGA’s en vermogende particulieren. Onze fiscalisten zijn ervaren en vakbekwaam. Een combinatie die onze klanten originele invalshoeken in het advies oplevert.

Bij ons werk staat u als klant altijd centraal met om u heen: de adviseur, de accountant, de relatiebeheerder. Hierbij houden wij constant contact met u en blijft u op de hoogte van de stappen die we zetten. Zonodig gaan wij met u in discussie zodat beter inzicht in de problematiek ontstaat. Zo zorgen we dat onze fiscale diensten het beste resultaat geven.

Voor ondernemingen en directeur-grootaandeelhouders (DGA) verzorgen we onder meer de fiscale dienstverlening bij:

 • start onderneming en rechtsvormkeuze;
 • DGA problematiek;
 • fusies, juridische splitsingen en overnames;
 • bedrijfsopvolging;
 • in en uit de BV;
 • werknemersparticipaties;
 • btw-vraagstukken;
 • opzetten VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling);
 • fiscale scans en second opinions;
 • begeleiden belastingcontroles;
 • aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en BTW.


Voor particulieren heeft onze fiscale dienstverlening vooral betrekking op:

 • huwelijksvermogensrecht;
 • echtscheiding (financiële begeleiding);
 • testamenten;
 • afwikkeling nalatenschappen;
 • (r)emigratie;
 • vermogensoverhevelingsstrategieën (overdracht aan familie, goede doelen, buitenlandse doelvermogens);
 • fiscaal structureren van vermogensbestanddelen;
 • huur- en zorgtoeslag e.d.;
 • aangiften inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting.

We nodigen u graag uit voor een nadere kennismaking.