Salarisadministratie en personeelszaken

De Veluwse Associatie is gespecialiseerd in een deskundige verwerking van de volledige salarisadministratie. Daarnaast adviseren wij onze klanten op het complexe vlak van personeelszaken.

Kort samengevat kunnen klanten bij ons terecht voor zaken als:

 • verzorgen complete salarisadministratie;
 • indienen loonaangiften bij de belastingdienst;
 • indienen periodieke loonaangiften bij BPF;
 • indienen PAWW-aangiften bij SPAWW;
 • opstellen arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten;
 • begeleiding en ondersteuning bij ontslagprocedures;
 • advisering loonkosten en kostprijzen;
 • subsidiemogelijkheden;
 • afdrachtverminderingen loonheffingen;
 • interim werkzaamheden bij ziekte, ontslag, overlijden op verzoek opdrachtgever;
 • sociale wetgeving (WIA, WW, etc.);
 • employment benefits.

… “uw onmisbare schakel bij het belonen van uw personeel“.

We nodigen u graag uit voor een nadere kennismaking.